Konya Furkan FM - 88.7

  En Seçkin Halk Müzikleri

  88.7 Konya Furkan FM'de

  Türk Halk Müziði

  Türk Halk Müziði, ait olduðu yörenin kültürünü yansýtýr. Sevgi, özlem, acý, mertlik ve kahramanlýk gibi duygularýn yaný sýra doðal ve sosyal olaylarý iþler.

 • Programlar

  • - Haberler

   Hafta Ýçi Hergün
   Saat: 12,00 - 14,00 - 16,00
   42Konya TV: 13,00 - 15,00
   Tekil saatlerde tv ile ortak yayýn yapýlmaktadýr.
  • - Ferdi Ýle Oksijen

   Hafta Ýçi Hergün
   Saat: 10,00
   Yapýmcý: Ferdi Ünal
   Canlý yayýn konuklarý ve telefon baðlantýlarý
  • - Kitap Okuyorum

   Haftada 2 gün
   Salý: 09,00 - Pazar: 09,00
   Yapýmcý: Mustafa Þen
   Hadis'ler, Siyer ve sahabeler
 • Hakkýmýzda 88.7

  Selçuklu Yayýn Grubu


  Radyomuz Konya Furkan FM bir Selçuklu Yayýn Grubu kuruluþudur. Resmi web sitemizden diðer kuruluþlarýmýzý inceleyebilirsiniz.

 • Konya Furkan FM Ýletiþim